Author Details

Botha, DP (snr)

  • Vol 51, No 1&2 (2010) - Articles • Artikels
    Eenheid, paternalisme en “geen gelykstelling” Die wesenskenmerke van die verhouding van die NG Kerk tot die NG Sendingkerk soos beliggaam in die Sinodebesluite van die NG Kerk van 1857 en 1880
    Abstract  PDF  HTML