Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Meditating on poverty: Seeking guidance from the Psalms Abstract   PDF   HTML
M Odendaal
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Memories liberate the past Abstract   PDF
CH Thesnaar
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Metatheoretical decisions for the grounded theory research of sermons on poverty and to the poor as listeners Abstract   PDF
HJC Pieterse
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Minder is meer. Die polisemantiese waarde van simbole Abstract   PDF   HTML
C Wepener
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Missiology: Rise, demise and future at the university Abstract   PDF
Pieter Verster
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Mission among nomads: the case of the Ovahimba Abstract   PDF
Gideon Petersen, Pieter Verster
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Mission and power in a time of social and political change: the Moravian mission field in South Africa between adherence and autonomy Abstract   PDF   HTML
KTh August
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Mission, medicine, and power: A Foucauldean perspective Abstract   PDF
D Van den Bosch
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Modelling the Genealogy and Character of Global Pentecostalism: An African Perspective (Part 1) Abstract   PDF   HTML
JW Hofmeyr, OU Kalu
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Modelling the Genealogy and Character of Global Pentecostalism: An African Perspective (Part 2) Abstract   PDF   HTML
JW Hofmeyr, OU Kalu
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Models of “happiness” – A South African perspective Abstract   PDF
PJ Naudé
 
Vol 48, No 3&4 (2007) More than just an own opinion: a proposed framework for self-reviewing scientific articles. Lessons for (theological) ethics Abstract   PDF
LOK Lategan
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Mormonism’s Jesse Haven and the early focus on proselytising the Afrikaner at the Cape of Good Hope, 1853-1855 Abstract   PDF   HTML
JG Cannon
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Mosterd na die maal? Belydenisaflegging ná toelating tot die Nagmaal – ’n prinsipiële besinning Abstract   PDF   HTML
D Van Nieker
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Multicultural worship in Pretoria. A ritual-liturgical case study Abstract   PDF
Suzanne Van der Merwe, Hennie Pieterse, Cas Wepener
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Multiplying Resources and Research in Africa – The NetACT Story Abstract   PDF   HTML
HJ Hendriks
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Na vyftig jaar Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad – kerk of sekte? Abstract   PDF   HTML
JA Breytenbach
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Nagmaalviering in die NG Kerk - tussen tradisie en vernuwing. Deel 1 Abstract   PDF   HTML
C Wepener
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Nagmaalviering in die NG Kerk - tussen tradisie en vernuwing. Deel 2 Abstract   PDF   HTML
C Wepener
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Nagmaalviering in die NG Kerk - tussen tradisie en vernuwing. Deel 3 Abstract   PDF   HTML
C Burger
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Neem, lees … vertolk, bely! Kantaantekeninge by die teologie van Dirkie Smit Abstract   PDF   HTML
RR Vosloo
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Negotiating the meaning of film for intercultural pastoral work: Tsotsi and the cry for humanity Abstract   PDF   HTML
J-A Van den Berg, J Pudule
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Net maar diere? n Tematiese oorsig van die plek van die diereryk in die skepping volgens geselekteerde Skrifgedeeltes Abstract   PDF   HTML
J Du Preez
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Networking theological education in Africa: the NetACT story Abstract   PDF
Jurgens Hendriks
 
Vol 44, No 3&4 (2003) NG Kerkfamilie: kerkvereniging in ’n doodloopstraat of nie? Abstract   PDF   HTML
HH Van der Linde
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Nie-egte vrae in 1 Korintiërs 9 Abstract   PDF
A. H. Snyman
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Nie-kerkraadslede op sinodes? Abstract   PDF   HTML
PJ Strauss
 
Vol 53, No 3&4 (2012) NT Wright on justification: Faithfully embodying the reformed tradition of semper reformanda? Abstract   PDF
Jonathan Huggins
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Nurturing reason: The public role of religion in the liberal state Abstract   PDF   HTML
H Bedford-Strohm
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Nuwe tendense buite-om die erediens van die 21ste eeu. ’n Beskrywende liturgie-historiese en hedendaagse verkenning Abstract   PDF   HTML
CAS Wepener
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Nuwe Testament tekste en kontekste: Oor die verband tussen hermeneutiek, identiteite en gemeenskappe Abstract   PDF
Jeremy Punt
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Oikonomy: towards the impossible possibility of justice in the context of globalisation Abstract   PDF   HTML
J-A Meylahn
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Om as familie in Suid-Afrika te leef: Interkulturele Bybelstudie as transformatiewe krag in die samelewing Abstract   PDF
Louis Jonker
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Om God in goed en kwaad te sien. Oor twee vorme van teodisee Abstract   PDF
Gerrit Brand
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Om met nuwe oë na ander te kyk. Lukas-Handelinge oor 'n teologie van respek1 Abstract   PDF
HC Van Zyl
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Om te kan onderskei tussen chaos, vae pluraliteit en pluralisme? Wet en evangelie in die denke van Michael Welker Abstract   PDF   HTML
AL Compaan
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Om te preek oor die opstanding van Christus: eksegetiese en homiletiese riglyne vir die prediking van 1 Korintiërs 15:1-11 Abstract   PDF   HTML
DF Tolmie
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Om n ou tradisie nuut voort te sit Abstract   PDF   HTML
Gerrit Brand
 
Vol 52, No 3&4 (2011) On becoming children: In conversation with Calvin on receiving and responding to the gift of faith amidst the reality of an insecure and traumatised world. Abstract   PDF
A Taljaard
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) On being a theologian for “others” Abstract   PDF
Denise M Ackerman
 
Vol 55, No 1&2 (2014) On hospitality in 3 John An evaluation of the response of Malina to Malherbe Abstract   PDF
Jan Van der Watt
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) On Jesus Christ as Mediator of creation Abstract   PDF
Ernst Conradie
 
Vol 48, No 1&2 (2007) On not abandoning church theology: Dirk Smit on church and politics Abstract   PDF   HTML
SM DeGruchy
 
Vol 49, No 3&4 (2008) On violence, the Belhar Confession and human dignity Details   PDF   HTML
NN Koopman
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Onderweg na ’n teksgebaseerde retoriese analise van Paulus se briewe Abstract   PDF   HTML
AH Snyman
 
Vol 43, No 1&2 (2002) One Bible, two Testaments: covenant, ethnicity and new creation Abstract   PDF   HTML
PF Theron
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Only a fully trinitarian theology will do, but where can that be found? Abstract   PDF
Ernst Conradie
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Ons geestelike toerusting vir missionêre diakonaat in kultuurkonteks Abstract   PDF   HTML
A Van Nieker
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Onskuldige slagoffers? Eksegeties-homiletiese kanttekeninge by 1 Petrus 4:12-19 en 5:6-11 Abstract   PDF   HTML
E Mouton
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Oor Calvyn se siening van die nagmaal Abstract   PDF
DJ Smit
 
451 - 500 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>