Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Oor die kerk en maatskaplike uitdagings in ons land Abstract   PDF   HTML
DJ Smit
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Oor die teologiese inhoud van die Nederlandse Geloofsbelydenis vandag Abstract   PDF
Dirkie Smit
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Oor tradisie, hermeneutiek en wetenskap: mistastings in Sakkie Spangenberg se lesing van Geloof sonder sekerhede Abstract   PDF   HTML
AA Van Niekerk
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Oorreding in 1 Korintiërs 1:10-17 Abstract   PDF   HTML
AH Snyman
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Op ’n mespunt. Die ontvangs van Johannes Calvyn in die denke van Willie Jonker Abstract   PDF
P Naudé
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Op soek na ’n aardse spiritualiteit Abstract   PDF   HTML
EM Conradie
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Op soek na ’n nuwe wyse om kinderbediening in en deur die gemeente te verstaan Abstract   PDF   HTML
HJ Hendriks, J Grobbelaar
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Op soek na gemeentes met integriteit: die bydrae van CW Burger Abstract   PDF
WJ Schoeman
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Op weg na ’n menswaardige samelewing? Die rol van teorievorming en wetgewing. Abstract   PDF
DJ Katts, NN Koopman
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Opstanding in die boek Daniël Abstract   PDF   HTML
M Nel
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) Orientation and ambiguity – On a decisive hermeneutical dimension in Dirkie Smit’s theological thinking Abstract   PDF
Leon Fouché
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Overture to practical theological facilitation Abstract   PDF
Elmo H Pienaar
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Owerheidsvorme en geregtigheidsprobleme in Bybelse perspektief Abstract   PDF   HTML
GDS Smit
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Paper dolls: Vincent Brümmer’s notion of autonomy Abstract   PDF
Thaddeus J. Williams
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Paradigmaskuiwe in die huidige leierskapsdiskoers – enkele prakties- teologiese oorwegings Abstract   PDF   HTML
Guillaume Smit
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Participation and power. Opportunities for method and theory in liturgical research from a changing (Dutch Reformed) South African liturgical landscape Abstract   PDF   HTML
C Wepener
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Pastorale integriteit Abstract   PDF   HTML
J Janse van Rensburg
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Paulus oor seksuele selfbeheersing - enkrateuomai en akrasia in 1 Korintiers 7 Abstract   PDF   HTML
DSM Bredenkamp
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Pentecostalism & schisms in the Reformed Church in Zambia 1996-2001; evidence from documentary sources Abstract   PDF   HTML
HJ Hendriks, L Soko
 
Vol 53, No 3&4 (2012) People of God? Singing the Psalms as a reflection of identity – Perspectives from South Africa and Scotland Abstract   PDF
Elsabe Kloppers
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Perceptions on the administrative structures of the Seventh-Day Adventist Church in South Africa Abstract   PDF   HTML
CW Plaatjes, HJ Hendriks
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Personhood, human nature and the foundations of fundamental rights in Martin Luther’s theology Abstract   PDF   HTML
A Raath
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Perspectives in Support of the Narrative Turn in Pastoral Care Abstract   PDF   HTML
K Demasure, J Müller
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Perspectives in Support of the Narrative Turn in Pastoral Care Abstract   PDF   HTML
BA Müller, J Müller
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Philosophical Theology and Rational Theology Abstract   PDF
Mikael Stenmark
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Piety and profit: accounting for money in West African Pentecostalism (Part 1) Abstract   PDF   HTML
A Ukah
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Piety and profit: accounting for money in West African Pentecostalism (Part 2) Abstract   PDF   HTML
A Ukah
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Pneumatologiese kantaantekeninge rondom eietydse diskoers oor God se handelinge in die wêreld Abstract   PDF   HTML
EM Conradie
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Politico-philosophical perspectives on reconciliation Abstract   PDF
AA Van Niekerk
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Poor or no poor? Pragmatic and idealistic perspectives on the poor in Deuteronomy 15:1-11 Abstract   PDF   HTML
HL Bosman
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Positiewe aspekte van die see se rol in die Ou Testament Abstract   PDF   HTML
J Du Preez
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Postmoderne Bybelwetenskap en die Christelike godsdiens – kanttekeninge by die boek Geloof sonder sekerhede: Besinning vir eietydse gelowiges Abstract   PDF   HTML
IJJ Spangenberg
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Poverty and the church Details   PDF   HTML
N Ndungane
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) Poverty, wealth and ecology – A theological perspective Abstract   PDF
Heinrich Bedford-Strohm
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Power games: Using Foucault to shed light on the inherent power dynamics of intercultural Bible study groups. Discussion of a qualitative research project Abstract   PDF
Charlene van der Walt
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Power of perception: on South African paradigms, pneumatology and theology Abstract   PDF   HTML
N Marais
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Practical theological research into education and evolution in South African High Schools – teaching learners to think! Abstract   PDF
Roger Tucker
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Pragmatic justifications, realism and truth: How does the suggestion to justify coherent belief systems pragmatically relate to Brümmer’s views? Abstract   PDF
Dirk-Martin Grube
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Praktiese teoloog van die Woord: ’n beoordeling van die teologie van JS Kellerman Abstract   PDF   HTML
J Janse van Rensburg
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Praktyk-opleiding as deel van teologiese opleiding Abstract   PDF   HTML
A Van Niekerk
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Preaching as a means to deconstruct the existence of apartheid discourses within the post-apartheid reformed tradition Abstract   PDF
Hans Brits
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Preaching as self-categorisation: analysing a Beyers Naudé-sermon by making use of Social Identity Theory Abstract   PDF
Ian Nell
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Prediking in n multimedia-kultuur. Homiletiese beginsels vir n interaktiewe kommunikasiepraxis Abstract   PDF   HTML
Guillaume Smit
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Presbyterian expressions in Southern Africa: in the context of 350 years of the Reformed tradition Abstract   PDF   HTML
GA Duncan
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Presence, then the Covenants An essay on narrative and theological precedence Part One Abstract   PDF
Arie C. Leder
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Prof EP Groenewald se bydrae as Bybelvertaler: ’n Historiese oorsig Abstract   PDF   HTML
SS Terblanche
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Prophetic preaching in South Africa: exploring some spaces of tension Abstract   PDF
Johan Cilliers
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Protecting the children: An indigenous response from churches in South Africa Abstract   PDF   HTML
MJ Botha
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Psalm 17:14: Tekskritiek as kritieke eerste stap tot Bybelvertaling Abstract   PDF   HTML
FT De Villiers
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Psalm 23 as liedteks Abstract   PDF   HTML
CJA Vos
 
501 - 550 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>