Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Van die Redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Van die redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Van die redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Van die redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Van die redaksie Abstract   PDF
Gerrit Brand
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Van die redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Van die redaksie Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Van die redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Van die redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Van die redaksie Abstract   PDF
P Coertzen
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Van die Redaksie Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Van waar, Gehasi? n Kerkhistoriese perspektief op die "Nuwe Hervorming" in/en die NG Kerk Abstract   PDF   HTML
JJ Lubbe
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Verheerliking en die kruis? Die Johannese herinterpretasie van die kruis as δόξα Abstract   PDF   HTML
JG Van der Watt
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Verraad Abstract   PDF   HTML
J Theron
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Verskuiwinge in die lewens- en tydsbeskouing van die inwoners van Siro- Palestina (1200-500 vC). Abstract   PDF   HTML
M Nel
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Versoening “in Christus” en sosio-politieke versoening Abstract   PDF   HTML
JM Vorster
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Versoening in Suid-Afrika na die Waarheids- en-Versoeningskommissie: die rol van die NG Kerk Abstract   PDF   HTML
P Meiring
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Versoeningsrituele: tipologieë en prosesse. Insigte vanuit ’n beskrywende verkenning van die rituele mark. Abstract   PDF   HTML
C Wepener
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Vervreemding en gawe – Sleutelmotiewe in die Heidelbergse Kategismus? Abstract   PDF
Dirkie Smit
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Voeg die daad by die Woord. Diensleer en teologiese onderrig. Abstract   PDF   HTML
J-A Van den Berg
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Voorvrae rondom die geloofwaardigheid van die Bybel in ’n “postmoderne tyd” Abstract   PDF   HTML
DFM Strauss
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Vroom en daarom rechtzinnig. Brümmer over het primaat van de geloofsbeleving Abstract   PDF
Gijsbert Van den Brink
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Vryheid van godsdiens: onbenutte en onderbenutte geleenthede vir die NG Kerk? Abstract   PDF   HTML
N Niemandt
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Waar is God regtig? Redding in die Evangelie volgens Johannes Abstract   PDF   HTML
JG Van der Watt
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Waar lê die diepste punt(e) van verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese stemme daarteen binne die Ned Geref Kerk self? Abstract   PDF
MH Coetsee, EM Conradie
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Was Phinehas a religious terrorist? In dialogue with Paul Cliteur Abstract   PDF
JM Vorster
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Was the Belhar Confession a rejection of Modern Protestant Theology? Invoking the past as a shield for the future Abstract   PDF   HTML
RS Tshaka
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Wat moet ons as Christene nog glo? n Persoonlike verantwoording Abstract   PDF   HTML
HC Van Zyl
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Wat moet ons weet en wat kan ons nog glo? Abstract   PDF   HTML
IJJ Spangenberg
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Wat sê die Bybel oor vernuwing en transformasie in die gemeente? (Deel 1: Ou Testament) Abstract   PDF   HTML
DF OKennedy
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Wat sdie Bybel oor vernuwing en transformasie in die gemeente? (Deel 2: Nuwe Testament) Abstract   PDF   HTML
DF O’Kennedy
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Water rituals as a source of (Christian) life in an African Independent Church: To be healed and (re)connected. Abstract   PDF
Cas Wepener, Bethel Müller
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) What does it mean to call yourself a Christian? Some philosophical reflections on the Christian identity Abstract   PDF
Peter Jonkers
 
Vol 49, No 3&4 (2008) What has Accra to do with New York? An analysis of moral discourse in the Accra Confession Abstract   PDF   HTML
PJ Naude
 
Vol 54, No 3&4 (2013) What is in a name? Lessons learnt from the choice of name for the Uniting Reformed Church in Southern Africa Abstract   PDF
Leslie Van Rooi
 
Vol 45, No 3&4 (2004) What is theological about theological anthropology? Abstract   PDF   HTML
EM Conradie
 
Vol 52, No Supp 1 (2011) When family violence takes subtle forms: A narrative from a Dutch context (A response to CH Thesnaar) Abstract   PDF   HTML
TA Boer
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Why ‘Saints’ matter Abstract   PDF
David Brown
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Wie was die Gaius, die adressant van 3 Johannes? Enkele kantaantekeninge Abstract   PDF
Jan Van der Watt
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Will all be saved? A discussion on the theme of universal deliverance in the song in Revelation 15 Abstract   PDF
Rudolph Scharneck
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Willie Jonker se Teologiese Etiek Abstract   PDF
A Van Niekerk
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Winds of change? Recent developments in Old Testament exegetical methodology in Germany. Abstract   PDF   HTML
LC Jonker
 
Vol 55, No 1&2 (2014) With reasons of the heart before God. On religious experience from an evolutionary-theological perspective Abstract   PDF
DP Veldsman
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Witnesses as strangers responding to “Bodily Imperatives” of the poor Abstract   PDF   HTML
DX Simon
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Woordverkondiging by Calvyn - enkele implikasies vir die opbou van die kerk in Afrika Abstract   PDF   HTML
VE DAssonville
 
Vol 44, No 3&4 (2003) n Nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans: n teoretiese en praktiese oritering Abstract   PDF   HTML
CHJ Van der Merwe, CS Basson
 
751 - 796 of 796 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16