Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 53, No 1&2 (2012) ‘Pull up a good tree and push it outside’? The Rev Edward Tsewu’s dispute with the Free Church of Scotland Mission Abstract   PDF
G.A. Duncan
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) ‘Spiritual humanism’ within the realm of Christian aesthetics. Toward the meaning and value of our being human within the theological framework of an aesthetics of compassion. Abstract   PDF
D. J. Louw
 
Vol 51, No 3&4 (2010) ‘To be ashamed.’ On the meaning and theological fruit of a phenomenology of negative self-awareness Abstract   PDF
N Slenczka
 
Vol 51, No 1&2 (2010) ‘Verdreeven om de getuygenisse der waarheid’. Over bevindelijke vroomheid in de Kaapkolonie Abstract   PDF   HTML
G Schutte
 
Vol 48, No 1&2 (2007) ‘We owe the world good theology’: On Reformed faith and public theology Abstract   PDF   HTML
JG Botha
 
Vol 52, No 3&4 (2011) ’n Akademiese beoordeling van ’n vertaling van die Bybel in Afrikaans Abstract   PDF
Y Coetsee, CHJ Van der Merwe
 
Vol 48, No 3&4 (2007) ’n Beliggaamde siel: voorgestelde perspektiewe vir ’n pastorale antropologie Abstract   PDF   HTML
J-A Van den Berg
 
Vol 52, No 3&4 (2011) ’n Beoordeling van die metodologiese uitgangspunte van die Ned Geref Kerk se Kerkspieëls Abstract   PDF
SJ Zaaiman, EJ Rautenbach
 
Vol 45, No 3&4 (2004) ’n Christosentriese benadering van die gereformeerde leer as uitgangspunt van die sending Abstract   PDF   HTML
P Verster
 
Vol 50, No 1&2 (2009) ’n Era van verandering vir die NG Kerk en Suid-Afrika sedert 1990 (Deel I)1 Abstract   PDF   HTML
P Kruger, JW Hofmeyr
 
Vol 50, No 3&4 (2009) ’n Goddelike God en menslike mense. Aksente uit die Ou Testament Abstract   PDF   HTML
SD Snyman
 
Vol 43, No 3&4 (2002) ’n Halfeeu van verklaring, vertaling en verspreiding van die Bybel: met spesifieke verwysing na die rol van die Algemene Kommissie vir Bybelvertaling, Bybelverklaring en Bybelverspreiding Abstract   PDF   HTML
HJB Combrink
 
Vol 48, No 3&4 (2007) ’n Historiese perspektief op onderwys en opvoeding Abstract   PDF   HTML
E Oliver
 
Vol 48, No 1&2 (2007) ’n Nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans: die praktiese aanvaarbaarheid van ’n nuwe vertaalmodel Abstract   PDF   HTML
A Van Rensburg, CHJ Van der Merwe
 
Vol 49, No 3&4 (2008) ’n Perspektief op Flip van der Watt en sy geskiedenis van die NG Kerk-familie ten tye van sy 70ste verjaarsdag Abstract   PDF   HTML
JW Hofmeyr
 
Vol 47, No 1&2 (2006) ’n Postmoderne beskouing oor die teologiese legitimering van apartheid met verwysing na die veertigerjare van die vorige eeu Abstract   PDF   HTML
HJ Brits
 
Vol 54, No 3&4 (2013) ’n Regsvergelykende blik op die diensverhouding van ’n predikant Abstract   PDF
Helena E Van Coller
 
Vol 50, No 3&4 (2009) ’n Retoriese analise van 1 Korintiërs 3:1-9b Abstract   PDF   HTML
AH Snyman
 
Vol 52, No 3&4 (2011) ’n Vergelyking van die Ned Geref Kerk se Kerkspieëlvraelyste Abstract   PDF
SJ Zaaiman
 
Vol 55, No 3&4 (2014) “Alle kaarte op die preek?” Abstract   PDF
Johan Cilliers
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) “Am I my brother’s keeper? An African reflection on humanisation Abstract   PDF
Piet J Naudé
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) “Dei enim minister est tibi” – God’s servant for your good: The Dutch Reformed Church in Africa and the law Abstract   PDF
Sarel Corrie
 
Vol 45, No 3&4 (2004) “Die Heilige Gees besig om ’n gemoed te troos …” – nagedink oor die vreemde viering van die kerk Abstract   PDF   HTML
DJ Smit
 
Vol 48, No 1&2 (2007) “Die regverdige sal uit die geloof lewe.” Oor die kritiese funksie van die leer van die regverdiging van die goddelose Abstract   PDF   HTML
PF Theron
 
Vol 49, No 3&4 (2008) “Do not be yoked together with unbelievers”: Challenges for Christians and the church amidst unbelievers in a post-modern context Abstract   PDF   HTML
PM Theron, GA Lotter
 
Vol 54, No 3&4 (2013) “Eccentric Existence”: David H Kelsey oor teosentriese menswaardigheid Abstract   PDF
Nadia Marais
 
Vol 47, No 3&4 (2006) “Geseënd en gewyd” – Handoplegging en bevestiging by Calvyn, asook in die gereformeerde tradisie ná hom Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 48, No 3&4 (2007) “Here, leer ons bid.” Jesus se onderrig oor gebed volgens die Lukasevangelie Abstract   PDF   HTML
FP Viljoen
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) “Honour thy father and thy mother” – What do grown children owe their aged parents? Abstract   PDF
Frits De Lange
 
Vol 48, No 3&4 (2007) “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me (Jn 14:6).” Fundamental postfoundational evangelism in a post- modern plural society. Abstract   PDF   HTML
JA Meylahn
 
Vol 54, No 1&2 (2013) “Imaging the Image of God”: David H. Kelsey oor die Imago Dei Abstract   PDF
Nadia Marais
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) “In herinnering aan die kinders … wat aan honger en koue moet sterf.” Liturgie in ’n konteks van armoede Abstract   PDF   HTML
C Wepener, J Cilliers
 
Vol 55, No 1&2 (2014) “It is better to build a bridge…” Using the praxis cycle of Holland and Henriot in discerning an African Reformed missional ecclesiology Abstract   PDF
RW Nel
 
Vol 47, No 3&4 (2006) “Julle is tot vryheid geroep!” Die erediens as lewe in evangeliese vryheid Abstract   PDF   HTML
IJ Van der Merwe
 
Vol 50, No 3&4 (2009) “Kommunikatiewe vryheid” in Wolfgang Huber se teologie: ’n kritiese interaksie met moderniteit Abstract   PDF   HTML
W Fourie
 
Vol 45, No 3&4 (2004) “Laat u koninkryk kom” Die publieke getuienis van die kerk Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 52, No 1&2 (2011) "Lewend en kragtig"? Die hermeneutiese dinamika en implikasies van (her)interpretasie in die Ou Testament Abstract   PDF   HTML
L Jonker
 
Vol 44, No 1&2 (2003) “Om reg te doen” – prosesse, prosedures en verskuldigde reg in die kerk Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 53, No Supp 1 (2012) “Participating in God’s mission ofreconc iliation”Nigerian churches’ response to ethnic conflicts Abstract   PDF
Theo A. Akper
 
Vol 47, No 3&4 (2006) “Politieke erediens” as ruimte vir en kriterium van die lewe in evangeliese vryheid Abstract   PDF   HTML
IJ Van der Merwe
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) “Real presence” and sacramental praxis – Reformed reflections on the Eucharist Abstract   PDF
John De Gruchy
 
Vol 55, No 3&4 (2014) “Rise up and walk”: Tracing the trajectory of the Carnegie discourse and plotting a way forward Abstract   PDF
Nadine Bowers-Du Toit
 
Vol 48, No 1&2 (2007) “Seeing” with reverence: Dirk Smit on the ethos of interpretation Abstract   PDF   HTML
EM Mouton
 
Vol 53, No 3&4 (2012) “Seekers of truth and justice”: an investigation of the Accra Declaration’s ecclesiology Abstract   PDF
Helgard Meyer Pretorius
 
Vol 50, No 3&4 (2009) “The freedom of conscience”: Senator FS Malan and the Johannes du Plessis heresy case, 1928-1932 Abstract   PDF   HTML
FA Mouton
 
Vol 55, No 3&4 (2014) “Trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored.” Assessing the legacy of “The Battle Hymn of the Republic” Abstract   PDF
Julie Claassens
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) “What is a woman that you are mindful of her?” Aspects of irony and honour in Luke 7:36-50 Abstract   PDF
Elna Mouton
 
Vol 53, No 1&2 (2012) “Woord van God, Woord van die lewe”? Op weg na 'n verantwoordelike teologiese hermeneutiek Abstract   PDF
D. J. Smit
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Barmen and Belhar in conversation – a German perspective Abstract   PDF   HTML
W Krötke
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Barmen and Belhar in conversation – a South African perspective Abstract   PDF   HTML
DJ Smit
 
51 - 100 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>