Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Congregations in communion with the poor Abstract   PDF   HTML
K August, JG Wyngaard
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Conjugal union and moral dignity – the Early Reformers on the moral context of marriage and the minimum standards for sustaining moral integrity in society Abstract   PDF   HTML
A Raath
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Contribution of the Dead Sea Scrolls to Textual Criticism and Understanding of the Canonical Book of Daniel Abstract   PDF   HTML
M Nel
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Cosmological distortion and coherence in Tsotsi (2005): A perspective on the role of Miriam Abstract   PDF
Marthie Momberg
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Cottesloe 50 years later: Did the Dutch Reformed Church answer to the call? Abstract   PDF
JM Van der Merwe
 
Vol 54, No 3&4 (2013) Criminality, judgement and eschatology Abstract   PDF
Theo De Wit
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Criteria for authenticity in historical Jesus research: Some methodological considerations Abstract   PDF   HTML
AE Buglass
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Cultural underlays to the conflict in Corinth revisited Abstract   PDF   HTML
JM Wessels
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Daniel 3 as satirical comedy Abstract   PDF
Marius Nel
 
Vol 48, No 3&4 (2007) David Bosch en die identiteit-betrokkenheid-dilemma Abstract   PDF   HTML
M Murray
 
Vol 48, No 3&4 (2007) De compositie van de Eerste Brief van Johannes Abstract   PDF   HTML
MJJ Menken
 
Vol 43, No 1&2 (2002) De kerk in een seculiere maatschappij Abstract   PDF   HTML
A Van De Beek
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) De liefde van God Abstract   PDF
Jan Muis
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) De redelijkheid van de christelijke theologie Abstract   PDF
Antonie Vos
 
Vol 54, No 3&4 (2013) Dealing with interwoven memories and histories: some perspectives in conversation with William Kentridge’s "History of the Main Complaint" Abstract   PDF
Helené Van Tonder
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Dedication Abstract   PDF
Gerrit Brand, Gijsbert van den Brink, Marcel Sarot
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Defence in a democracy. A church perspective on the post-apartheid defence review process. Abstract   PDF   HTML
NN Koopman
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Devastating grace: Justificatio impii and I-dentity Abstract   PDF   HTML
PF Theron
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Developing church leaders in Africa for reliable leadership: A Kenyan perspective Abstract   PDF
Dickson Kagema Nkonge
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) Developing common values in situations of plurality and social transformation Abstract   PDF
Bernard Lategan
 
Vol 54, No 3&4 (2013) DF Malan en die Hoër Kritiek Abstract   PDF
Vincent Brümmer
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Dialogiese, ekologiese en teologiese perspek- tiewe ten opsigte van ’n verbruikerskultuur (“consumerism”) Abstract   PDF   HTML
EM Conradie, CJ Pauw
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) Dialogue and an advocate of dialogue – Dirkie Smit on dialogue Abstract   PDF
Godwin I Akper
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) Did Luther get it altogether wrong? Luther’s interpretation of the function of the Mosaic law in Galatians Abstract   PDF
Francois Wessels
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Die "oop gesprek": historiese diskoers in die Bybelwetenskappe met spesifieke verwysing na Bybelse argeologie Abstract   PDF   HTML
R de W Oosthuizen
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Die AGS-lidmaat se rolverwagtinge van sy/haar pastor: ’n beskrywende ondersoek Abstract   PDF   HTML
APJ Putter
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Die akte van menseregte en kerklike tug: ’n potensiële dilemma Abstract   PDF   HTML
A Van Wyk
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Die Algemene Sinode van 2007 en die gereformeerde identiteit van die NG Kerk Abstract   PDF
PJ Strauss
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Die bediening van die nagmaal in vier kerkordes Abstract   PDF
P. J. Strauss
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Die beskerming en beperking van regte met betrekking tot godsdiensinstellinge Abstract   PDF   HTML
CH Landman
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Die betekenis van "godsdienstige organisasies" of "geloofsinstellings": n regvergelykende perspektief Abstract   PDF   HTML
EH Van Coller
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die Boek van die Twaalf: ’n Kort oorsig Abstract   PDF   HTML
DF O’Kennedy
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die Bybel in die openbare morele diskoers Abstract   PDF   HTML
E De Villiers
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Die bydrae van die sendeling en die kerkverband tot kerkverbandelike samewerking in die gereformeerde sendingsituasies Abstract   PDF   HTML
AG Hagg
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Die diaken in twee kerkordes in die Dordtse tradisie Abstract   PDF
PJ Strauss
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Die dinamika tussen teologiese paradigmas en die verskynsel van uitbranding in die bediening Abstract   PDF   HTML
PB Malherbe, DJ Louw
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die doelstellings en evaluering van kerklike jeugprogramme – met spesifieke verwysing na die praktyk in die N G Kerk Abstract   PDF   HTML
JGM Prins
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Die Dordtse Leerrels as belydenis van volkome troos n bydrae tot die hermeneutiek van belydenisskrifte. Abstract   PDF   HTML
MS Van Zyl
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Die eerste “Ebed-Jahwelied” in Jesaja 42:1-9: eksegetiese, teologiese en homiletiese oorwegings Abstract   PDF   HTML
SD Snyman
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Die erediens as n omvattende kunswerk - as Gesamtkunstwerk Abstract   PDF   HTML
E Kloppers
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Die gebruik van lofprysing in die aanbidding van God Abstract   PDF   HTML
R Janse, HJ Hendriks
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Die geheim van die prediking: een-stemmigheid op die kansel1 Abstract   PDF   HTML
J Cilliers
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Die gelykenis van die man wat sy buurman gaan opklop het - Lukas 11:5-8 Abstract   PDF   HTML
H Stander
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Die gemeente as huishouding van God Abstract   PDF   HTML
C Bekker, HJ Hendriks
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die verhouding tot die owerheid: geleenthede en knelpunte Abstract   PDF   HTML
CFC Coetzee
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die groei van hoop na mastektomie Abstract   PDF   HTML
JD Crafford
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Die Here is in sy heilige tempel oor die teenwoordigheid van God in die erediens Abstract   PDF   HTML
IJ Van der Merwe
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Die huishouding van God volgens Jakobus: Rolmodelle en vriendskap onderweg na ’n postpatriargale identiteit Abstract   PDF   HTML
Christelle Bekker, J Punt
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Die impak van die grondwet op godsdiens – ‘n voorlopige waarneming Abstract   PDF   HTML
R Malherbe
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die interafhanklikheid en spanning tussen die bevordering van versoening en die bekamping van armoede Abstract   PDF   HTML
A Van Nieker
 
151 - 200 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>