Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Die relevansie van Calvyn en ’n gereformeerde kerkreg vandag Abstract   PDF   HTML
PJ Strauss
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Die resepsie van die Nederlandse Geloofsbelydenis in Suid- Afrika, met spesifieke verwysing na die konfessionele neo- Calvinisme van die 1930’s Abstract   PDF
Robert Vosloo
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Die rol van ’n etiek van verantwoordelikheid en morele vorming in die bou van ’n menswaardige samelewing Abstract   PDF   HTML
DJ Katts
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Die rol van die kerk as een van die instellings in die samelewing wat mense moreel vorm Abstract   PDF   HTML
NC Philander
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Die rol van die patriargale diskoers in pastorale gesprekke Abstract   PDF   HTML
JC Muller, WG Neethling
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Die sendingimplikasies van Kolossense 1:15-20 Abstract   PDF
Pieter Verster
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Die terugkeer van die paradys en skepping. Oor nuwe aandag vir Joods-Christelike interpretasies van die paradys-motief Abstract   PDF
Pieter De Villiers
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die uitbeelding van Petrus as herder in die Johannesevangelie Abstract   PDF   HTML
DF Tolmie
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Die verantwoordelikheids-etiek van Max Weber: ’n Toepaslike etiek vir ons tyd? Abstract   PDF
Etienne De Villiers
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Die verhouding tussen Skrifbeskouing en prediking Abstract   PDF   HTML
JH Cilliers
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Die verskeidenheid in spiritualiteit: ’n Transdissiplinêre benadering Abstract   PDF
Gys Loubser
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die vita Christiana volgens Hebreërs 10:19-25 Eksegetiese kantaantekeninge Abstract   PDF   HTML
GJ Steyn
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die voorwaardelike karakter van God se vergifnis in die Ons Vader-gebed Abstract   PDF   HTML
MJ Nell
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die waarde en funksie van liturgiese musiek Abstract   PDF   HTML
AM Viljoen
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Die waarheid van die evangelie. Riglyne vir die prediking van Galasiërs 2:11-21 Abstract   PDF   HTML
DF Tolmie
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Die Woord as maatstaf: die implikasie van Godspraak in 1 Petrus 4:11 Abstract   PDF
Benno Alexander Zuiddam
 
Vol 55, No Supp 1 (2014) Dietrich Bonhoeffer – Christian existence on the edge of the future Abstract   PDF
Wolfgang Huber
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Disabling God in an able world? Analysis of a South African sermon Abstract   PDF
Johan Cilliers
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) Diversity in unity – Voices from the past, the focus on Belhar and the on-going quest for unity Abstract   PDF
Johan Botha
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Divine eros: a Christian defence of pagan love Abstract   PDF
Anastasia Philippa Scrutton
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Divine Presence, then the covenants. An essay on narrative and theological precedence (Part three) Details   PDF
Arie Leder
 
Vol 54, No 3&4 (2013) Divine Presence, then the covenants: An essay on narrative and theological precedence (Part two) Abstract   PDF
Arie Leder
 
Vol 54, No Supp 2 (2013) DJS as “populist” theologian – On Dirkie Smit’s newspaper column Abstract   PDF
Gerrit Brand
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Doing ethics in communion. Some lessons from the theology of Dirkie Smit Abstract   PDF   HTML
NN Koopman
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Doing theology through reception studies: Towards a post-postmodern theological hermeneutics Abstract   PDF
Maarten Wisse
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Dominante teologiese sleutels in die Ned Geref Kerk na 1974 Abstract   PDF
Coetzee Murray, Ernst Conradie
 
Vol 53, No Supp 2 (2012) Doordacht doorgaan met spreken over God Abstract   PDF
Luco J. Van den Brom
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Dordt and South Africa. The nature and challenges for Reformed Church polity in South Africa Abstract   PDF
Pieter Coertzen
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Ecclesia de Eucharistia - on the criteria for intercommunion Abstract   PDF   HTML
C Le Bruyns
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Ecology and structural violence: The South African reception of Lutheran voices from North America Abstract   PDF
Ernst Conradie
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Ecumenical Agencies as Partners for Development in South Africa Abstract   PDF   HTML
C Le Bruyns
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) Editorial & Bibliography Details   PDF
Pieter Coertzen
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Eenheid en moratorium: ’n historiese perspektief Abstract   PDF   HTML
W Saayman
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Eenheid in die NG Kerkfamilie: ’n kerkhistories-kerkregtelike benadering Abstract   PDF   HTML
PJ Strauss
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Eenheid in die NG Kerkfamilie: Waar staan die NG Kerk? Abstract   PDF
PJ Strauss
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Eenheid, paternalisme en “geen gelykstelling” Die wesenskenmerke van die verhouding van die NG Kerk tot die NG Sendingkerk soos beliggaam in die Sinodebesluite van die NG Kerk van 1857 en 1880 Abstract   PDF   HTML
DP (snr) Botha
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Eer en skaamte as sleutelkonsepte in Chrysostomos se eksegese van 1 Korintiërs Abstract   PDF   HTML
H Stander
 
Vol 54, No 3&4 (2013) Eertydse Nederduitse Gereformeerde teologiese denkstrome ten grondslag van Beyers Naudé se kritiek op apartheid Abstract   PDF
Murray Coetzee
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Ekklesiologiese merkers vir missionêre gemeentebediening in ‘n postmoderne wêreld Abstract   PDF   HTML
Guillaume Smit
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Ekonomiese riglyne by Calvyn Abstract   PDF   HTML
PC Potgieter
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Eksegeties-teologiese ondersteuning van die Belydenis van Belhar Abstract   PDF   HTML
JNM Hartney
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Elia en Judas Abstract   PDF   HTML
A Van De Beek
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Embodied leadership: Paradigm shifts in the leadership of a local URCSA congregation Abstract   PDF   HTML
IA Nell
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Emosies en die uitdrukking van emosies in die Ou Testament Abstract   PDF   HTML
PA Kruger
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Employing theological ethics to draft a professional ethic in research Abstract   PDF   HTML
LOK Lategan
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Empowerment of the laity at congregational level: a case study of the Nkhoma CCAP congregation Abstract   PDF
CEJ Msangaambe, HJ Hendriks
 
Vol 50, No 1&2 (2009) En ook gehoor? Vrae rondom die gereformeerde siening van die kerk Abstract   PDF   HTML
DJ Smit
 
Vol 47, No 3&4 (2006) En toe laat die maan haar stem hoor: Genesis 1 en feministiese teologie Abstract   PDF   HTML
LJM Claassens
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Engaging poverty: The church as an organisation for change Abstract   PDF   HTML
N Bowers, K August
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Enkele kwelvrae oor die grondwetlike beskerming van die reg op godsdiensvryheid Abstract   PDF   HTML
R Malherbe
 
251 - 300 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>