Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Kanker tydens aftrede – ‘n narratiewe benadering Abstract   PDF   HTML
AR Brandson, J Janse van Rensburg
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Karl Barth’s “modern” and “unbiblical” universalism according to Willie Jonker: Valid critique? Or the way forward in a pluralistic society? Abstract   PDF   HTML
MS Van Zyl
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Karl Barth’s theology of nature: Safeguard against the natural theologies of both fundamentalism and secularism Abstract   PDF   HTML
MS Van Zyl
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Kerk en grondwet in koninkryksperspektief Abstract   PDF   HTML
CFC Coetzee
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Kerk en Samelewing 25 jaar later: Was die kool die sous werd? Abstract   PDF
JM Van der Merwe
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Kerk en samelewing in die dokumente “Kerk en samelewing” na 25 jaar Abstract   PDF
PJ Strauss
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Kerk en staat: Die optimum verhouding vir godsdiensvryheid Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Kerke en transformasie in Suid-Afrika Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Kerkgeskiedskrywing in Suid-Afrika: ’n kritiese evaluering Abstract   PDF   HTML
JC Adonis
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Kerkorde en grondwet – in die lig van God se koninkryk Abstract   PDF   HTML
A le R Du Plooy
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Kerkorde of Arbeidswet: die posisie van predikante en ander persone wat in die NG Kerk werk Abstract   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Kerkreg, ’n dienende reg? Abstract   PDF   HTML
PJ Strauss
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Kerkregtelike ontwikkelinge in die VGKSA – ’n historiese oorsig (1881-1994) Abstract   PDF   HTML
L Van Rooi
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Kerkregtelike perspektiewe op die “intensie van die partye” met die beroeping en bevestiging van predikante Abstract   PDF   HTML
J Smit
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Kerkspieël – ʼn kritiese bestekopname Abstract   PDF
WJ Schoeman
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Kinders aan die nagmaaltafel in die NG Kerk - n evaluering van n aantal praktiese aspekte Abstract   PDF   HTML
JGM Prins
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Koning Sanherib van Assirë se derde veldtog en die Ou Testament: ‘n Kultuurhistoriese perspektief Abstract   PDF   HTML
SI Cronje
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Konstansie en verandering in God se verlossingsplan Abstract   PDF
AH Snyman
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Kontekstualisering as voorvereiste vir profetiese prediking in ’n post-apartheidkonteks Abstract   PDF   HTML
HJ Brits, HJ Swanepoel
 
Vol 51, No 3&4 (2010) Kontoere in die ontwikkeling van ’n missionêre ekklesiologie in die Nederduitse Gereformeerde Kerk – ’n omvangryker vierde golf Abstract   PDF
CJP Niemandt
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Korttermynterapie in pastorale sorg: krisisberaad of kompakte beraad? Abstract   PDF   HTML
DJ Louw, J Beukes
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Kosmos, kerk en eschaton: In gesprek met Flip Theron Abstract   PDF   HTML
EM Conradie
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Kuns en liturgie – ’n Praktykteoretiese refleksie op die estetika-diskoers Abstract   PDF   HTML
J Janse van Rensburg
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Land in the Holiness Code (Lev 17-26) Abstract   PDF   HTML
EE Meyer
 
Vol 47, No 1&2 (2006) Land reform and traditional society – the impact on the church: a Moravian case study Abstract   PDF   HTML
KTh August
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Land reform in South Africa as a means to combat poverty Abstract   PDF   HTML
MDJ Smit
 
Vol 53, No 1&2 (2012) Law and Gospel or Gospel and Law? Karl Barth, Martin Luther and John Calvin Abstract   PDF
I. John Hesselink
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) Law and religion - a Hindu Tamil perspective Abstract   PDF
Shri Kesu Padayachy
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) Law and religion in South Africa – an Anglican perspective Abstract   PDF
Esau Matthew
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) Law and religion in South Africa: An African traditional perspective Abstract   PDF
Nokuzola Mndende
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) Law and religious freedom in South Africa: Challenges facing the Seventh-day Adventist Church Abstract   PDF
Mxolisi Michael Sokupa
 
Vol 54, No Supp 1 (2013) Law as an enabling principle in the Catholic Church Abstract   PDF
Marc De Mûelenaere
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Leaders lost in transition: A case study in leadership, ritual and social capital Abstract   PDF   HTML
IA Nell
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Leadership images in the Korean Church Abstract   PDF   HTML
G Kang, HJ Hendriks
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Les veilles Afriquaines ou les Pseaumes de David mis en vers Franois A first religious and literary writing from South Africa. Details   PDF   HTML
P Coertzen
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Let the plight of the voiceless be heard. Prophetic speaking about poverty today. Abstract   PDF   HTML
NN Koopman
 
Vol 55, No 1&2 (2014) Lewe na apartheid: Lidmate se narratiewe vanuit ’n longitudinale pastorale betrokkenheid Abstract   PDF
Leon Foot, Jan-Albert Van den Berg
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Lex orandi, lex credendi, lex (con)vivendi? – Oriënterende inleiding tot liturgie en etiek Abstract   PDF   HTML
DJ Smit
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Liggaamlikheid en verantwoordelikheid binne die bio-etiek Abstract   PDF   HTML
L Du Toit
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Liturgie as spel: ’n besinning oor die nie-funksionaliteit van die erediens Abstract   PDF   HTML
JH Cilliers
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Locus theologicus as volgende generasie argitektuur – kantaantekeninge tot die ontwerp van ʼn biografiese theologia habitus in die toekomstige werkplek. Abstract   PDF
J-A Van den Berg
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Looking in two ways. Poverty in South Africa and its ecclesiological implications Abstract   PDF   HTML
C Le Bruyns, C Pauw
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Lukas 18:1-8 – Eksegetiese en homiletiese aantekeninge Abstract   PDF   HTML
MJ Nell
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Luke, the Gospel of the Saviour of the world Abstract   PDF   HTML
FP Viljoen
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Mainline Protestantism in South Africa – and modernity? Tentative reflections for discussion Abstract   PDF   HTML
DJ Smit
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Making and Sharing the Space: Initiatives for Story-sharing and Reconciliation among Women and Men in South Africa and Northern Ireland Abstract   PDF   HTML
M Ericson
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Marcionism in To Diognetus: a plea for Christians at the expense of Jews Abstract   PDF   HTML
A Van De Beek
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Masculine identity and the projection of ‘male images’ in mass media: towards a pastoral hermeneutics in theory formation Abstract   PDF
Stephan Van der Watt
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Matthew’s portrait of Jesus Abstract   PDF   HTML
FP Viljoen
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Max Warren en sy sewe reëls vir ’n dialoog tussen Christene en nie- Christene. Abstract   PDF   HTML
PGJ Meiring
 
401 - 450 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>