Stellenbosch Theological Journal, previously known as the Dutch Reformed Theological Journal (NGTT) - is a South-African theological journal that hosts high-quality theological contributions. Authors are cordially invited to submit manuscripts for publication here. Click on the STJ image below for STJ related information. Click on the NGTT image below for NGTT related information. Stellenbosch Teologiese Joernaal, voorheen bekend as Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT), is 'n Suid-Afrikaanse teologiese tydskrif wat 'n tuiste wil wees vir teologiese bydraes van hoogstaande gehalte. Outeurs word hartlik uitgenooi om manuskripte hier in te dien. Kliek op die STJ omslag hier onder vir meer SJT verwante inligting. Kliek op die NGTT omslag hier onder vir meer NGTT verwante inligting.

Journals

 • Stellenbosch Theological Journal

  Stellenbosch Theological Journal – previously known as the Dutch Reformed Theological Journal (NGTT) – is a South-African theological journal that hosts high-quality academic contributions. Authors are cordially invited to submit manuscripts for publication. Read more...

  Stellenbosch Teologiese Joernaal – voorheen bekend as Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) – is ’n Suid-Afrikaanse teologiese tydskrif wat 'n tuiste wil wees vir akademiese bydraes van hoogstaande gehalte. Outeurs word hartlik uitgenooi om manuskripte in te dien. Lees meer...

  CURRENT 2024 ISSUES:

  STJ Vol 10 no 1

  STJ Vol 10 no 2

  STJ Vol 10 no 3

   

   

 • NGTT | Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif

  Over many a decade the Dutch Reformed Theological Journal (1959-2014) – now supplanted by the Stellenbosch Theological Journal (STJ) – has provided a platform for robust theological discourse in which Southern African and international scholars have partaken. To ensure that this rich legacy continues to bear fruit the NGTT archives will gradually be made available here.

  Die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (1959-2014) – voortaan bekend as die Stellenbosch Teologiese Joernaal (STJ) – was vir vele dekades ’n tuiste waar teoloë in Suider Afrika (maar ook vanuit die buiteland) in ’n lewende akademiese diskoers kon deelneem. Om hierdie ryke nalatenskap te laat voortleef sal NGTT argiewe stelselmatig hier gratis beskikbaar gestel word.